Uzun PFC sistemi ömrü için patentli kontrol

Prophi® reaktif güç kontrol rölesi optimize kontrol moduna sahiptir. Uygulanan kontrol algoritması, anahtarlama sayılarını ve kademe başına çalışma sürelerini azaltır.

Burada amaç, kademe başına aynı anahtarlama sayısı ve çalışma süresini sağlamaktır.

Bütün bir sistemin ömrü otomatik kontrollü PFC sistem ile belirgin bir şekilde artar. Bu sayede sistem için yeni yatırımlardan sakınılır.

Hibrit anahtarlama yani kontaktör ve tristör modüllerinin kombinasyonu şebeke düzensizlikleri olmadan hızlı anahtarlama ile maliyet etkin PFC sistemini birleştirir.

Fonksiyonel prensip

Tek faz elektronik ölçme sistemi akım ve gerilim ölçümü yoluyla şebekenin reaktif ve aktif akım oranları toplar. Bir fazın akımı diğer iki fazı gerilimini kullanarak, reaktif güç kontrol rölesi hedeflenen güç faktörüne ulaşmak için gerekli olan reaktif gücü hesaplar.

Teğer farklılıklar oluşursa kondansatör kademeleri devreye alınır veya devreden çıkartılır.Röle kontaktör ve tristör modüllerinin kontrolünde farklılık gösterir.

Kondansatör kontaktörü üzerinden kontrol optimizedir yani hedeflenen güç faktörüne ulaşmak için minimum anahtarlama olayı gerçekleştirilir. Transistör çıkışları herhangi bir farklılığı kompanze etmek için hızlı bir şekilde kontrol edilir.

Next

Otomatik yapılandırma

“LEARN” fonksiyonu rölenin bağlantı yapılandırmasını öğrenmesine ve onu kaydetmesine olanak sağlar.

LCD gösterge

Prophi ® reaktif güç kontrol rölesi, yüksek kalite, yüksek kontrastlı LCD ekrana sahiptir. Geniş ölçüm parametreleri (yaklaşık 100 ölçüm değerleri) LCD ile görüntülenebilir.

Gösterge örnekleri

Uygulama

PFC sistemleri, endüktif reaktif güç yoluyla ve gereksiz yere aşırı yüklenmiş besleme sistemleri bundan kurtarmak ve reaktif tüketim maliyetlerini azaltmak için kullanılır. Reaktif güç denetleyicisi PFC sisteminin ana parçasıdır ve otomatik olarak kondansatör kademelerini devreye alır veya devreden çıkarır. Prophi ® reaktif güç kontrol rölesi konvansiyonel ve dinamik PFC sistemlerde kullanım için uygundur.  Karışık operasyon (hibrid anahtarlama) da mümkündür.